XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy położonego przy
Pl. Konstytucji 3 – Maja 6 w Lesku, na działce nr 632/5 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Data wpłaty wadium:
2019-03-28 09:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFaluszczak Krzysztof 2019-03-14 14:09:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-03-14 14:09:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-03-14_Klauzula_informacyjna_dla_oferentow. 23.18 KbPlik doc
2. 2019-03-14_ogloszenie 804.28 KbPlik pdf
3. 2019-03-14_projekt_umowy 39.50 KbPlik doc
4. 2019-03-14_Regulamin 43.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych Lesko ul. Smolki 7
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z  późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ).
o g ł a s z a
przetarg  ustny  nieograniczony, na sprzedaż  lokali  mieszkalnych, stanowiących własność  komunalną Gminy Lesko.
Data wpłaty wadium:
2019-07-15 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-06-06 08:14:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-06-10 08:13:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-06-06_Ogloszenie_o_Przetargu 557.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

ZMIANY:
2019-05-24 14:04:53: Dodano plik Zmian_Ogloszenia_o_Przetargu.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony  na 3 –letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Lesku, przy ul. Słowackiego, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym  1087/3, o pow. 15 m², stanowiącej własność  komunalną Gminy Lesko przeznaczonej pod garaż tymczasowy.

Uwaga Zmiana Terminu nowy termin to 24-06-2019 godz. 10.00
Data wpłaty wadium:
2019-06-21 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-05-13 13:38:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-05-13 15:38:00
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-05-24 14:04:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-05-13_ogloszenie 277.95 KbPlik pdf
2. 2019-05-13_regulamin 147.47 KbPlik pdf
3. Zmian_Ogloszenia_o_Przetargu 273.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych Lesko ul. Śliżyńskiego 2
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z  późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ).
o g ł a s z a
przetarg  ustny  nieograniczony, na sprzedaż  lokali  mieszkalnych, stanowiących własność  komunalną Gminy Lesko.
Data wpłaty wadium:
2019-07-15 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-06-06 08:16:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-06-10 08:15:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-06-06_Ogloszenie_o_Przetargu 557.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz gruntowych i powietrznych pomp ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów

ZMIANY:
2019-06-12 14:50:55: Dodano plik 2019-06-12_Pytania_i_odpowiedzi.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
„Dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz gruntowych i powietrznych pomp ciepła
na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”
Data składania ofert:
2019-06-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-25 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-05-22 15:10:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-05-22 15:55:30
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-06-12 14:50:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-05-22_Ogloszenie 5.74 MBPlik pdf
2. 2019-05-22_SIWZ 22.22 MBPlik pdf
3. 2019-05-22_Zal_ Nr_1a_do_SIWZ-DT_KOLEKTORY_SLONECZNE 614.36 KbPlik pdf
4. 2019-05-22_Zal_ Nr_1ca-do_SIWZ-DT_GRUNTOWE_POMPY_CIEPLA 614.40 KbPlik pdf
5. 2019-05-22_Zal_Nr_1cb_do_SIWZ-DT_POWIETRZNE_PC_DO_CWU 531.55 KbPlik pdf
6. 2019-05-22_Zal_Nr_2a_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz_1_kolektory 1.09 MBPlik pdf
7. 2019-05-22_Zal_Nr_2b_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz_2_pompy 1.11 MBPlik pdf
8. 2019-05-22_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego. 184.99 KbPlik doc
9. 2019-05-22_Zal_Nr_4_do_SIWZ-zakres_oswiadczenia_JEDZ 83.14 KbPlik pdf
10. 2019-05-22_Zal_Nr_4a_do_SIWZ-JEDZ 133.92 KbPlik txt
11. 2019-05-22_Zal_Nr_5_do_SIWZ_Wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezy-nalezy_do_grupy_kapitalowej. 149.14 KbPlik doc
12. 2019-05-22_Zal_Nr_6_do_SIWZ_Wzor_wykazu_dostaw. 149.27 KbPlik doc
13. 2019-05-22_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_w_zakresie_okreslonym_w_pkt_8_7_2_lit_e_g_SIWZ 171.50 KbPlik doc
14. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b15285fa-0586-40cc-b8ec-58c885c58247 700.00 BPlik txt
15. 2019-06-12_Pytania_i_odpowiedzi 4.86 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy - II etap

ZMIANY:
2019-06-13 12:53:57: Dodano plik 2019-06-13_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Remizy Strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy - II etap
Data składania ofert:
2019-06-13 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-05-28 15:35:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-05-28 15:35:50
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-06-13 12:53:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-05-28_Ogloszenie 8.70 MBPlik pdf
2. 2019-05-28_SIWZ 13.92 MBPlik pdf
3. 2019-05-28_zal_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy. 28.82 KbPlik doc
4. 2019-05-28_zal_nr_2_do_SIWZ_wzor_oswiadczenia_na_podstawie_art_25a_ust_1. 14.70 KbPlik doc
5. 2019-05-28_zal_nr_3_do_SIWZ_grupa_kapitalowa. 17.66 KbPlik doc
6. 2019-05-28_zal_nr_4_do_SIWZ_wykaz_robot. 22.29 KbPlik doc
7. 2019-05-28_zal_nr_5_do_SIWZ_wzor_wykaz_osob. 22.77 KbPlik doc
8. 2019-05-28_zal_nr_6_do_SIWZ_wzor_umowy 841.85 KbPlik pdf
9. 2019-05-28_zal_nr_7_do_SIWZ_wzor_pelnomocnictwa. 16.21 KbPlik doc
10. 2019-05-28_zal_nr_8_do_SIWZ_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego. 15.42 KbPlik doc
11. 2019-05-28_zal_nr_9_do_SIWZ_Przedmiary_robot_roboty_wykonczeniow 183.06 KbPlik txt
12. 2019-05-28_zal_nr_10_do_SIWZ_STWiO 1.24 MBPlik txt
13. 2019-05-28_zal_nr_11_do_SIWZ_Projekt_budowlan 33.92 MBPlik txt
14. 2019-05-28_zal_nr_11a_do_SIWZ_Projekt_budowlany_zamienny_OSP_Lukawica 17.80 MBPlik pdf
15. 2019-06-13_informacja_z_otwarcia_ofert 407.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko,
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
tel. (0-13) 469-80-02
fax. (0-13) 469-64-58
http://www.bip.lesko.pl
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
  1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Lesko położonego w miejscowości:
 
  • ŚREDNIA WIEŚ
    • BUK (W_STANDARD) - w ilości 79,52 m3;

Data składania ofert:
2019-04-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-24 09:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKucharska Barbara 2019-04-17 15:03:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-04-17 15:02:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-04-17_formularz_ofertowy 156.01 KbPlik pdf
2. 2019-04-17_klauzula_informacyjna 74.02 KbPlik pdf
3. 2019-04-17_ogloszenie_przetarg 280.48 KbPlik pdf
4. 2019-04-17_regulamin_przetargu_na_drewno 462.85 KbPlik pdf
5. 2019-04-17_wzor_umowy 705.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”

ZMIANY:
2019-02-11 15:17:24: Dodano plik 2019-02-11_Ogloszenie.pdf
2019-01-29 13:33:54: Dodano plik 2019-01-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Więcej >>>
2019-01-16 15:06:20: Dodano plik 2019-01-16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2019-01-11 15:06:32: Dodano plik 2019-01-11_Zmiana_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
2019-01-11 15:06:32: Dodano plik 2019-01-11_Ogloszenie_o_zmianie_oglosznia.pdf
2019-01-09 12:42:11: Dodano plik 2019-01-09_SIWZ_zmiana.pdf
2019-01-09 12:42:11: Dodano plik 2019-01-09_Ogloszenie_zmiana.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko ogłasza przetarg nieograniczony na
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie
gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”


UWAGA! Zmiany!

 
Data składania ofert:
2019-01-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-16 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-01-02 14:49:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-01-02 15:48:47
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-02-11 15:17:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-01-02_Ogloszenie 10.23 MBPlik pdf
2. 2019-01-02_SIWZ 19.80 MBPlik pdf
3. 2019-01-02_wzor_umowy 839.34 KbPlik pdf
4. 2019-01-02_Zal_nr_1_do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia. 124.49 KbPlik doc
5. 2019-01-02_Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_ofertowy. 133.34 KbPlik doc
6. 2019-01-02_Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia. 117.25 KbPlik doc
7. 2019-01-02_Zal_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow. 116.02 KbPlik doc
8. 2019-01-02_Zal_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupy_kapitalowe. 117.04 KbPlik doc
9. 2019-01-02_Zal_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_osob. 117.50 KbPlik doc
10. 2019-01-09_Ogloszenie_zmiana 1.62 MBPlik pdf
11. 2019-01-09_SIWZ_zmiana 1.82 MBPlik pdf
12. 2019-01-11_Ogloszenie_o_zmianie_oglosznia 1.43 MBPlik pdf
13. 2019-01-11_Zmiana_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia 1.87 MBPlik pdf
14. 2019-01-16_Informacja_z_otwarcia_ofert 621.27 KbPlik pdf
15. 2019-01-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 1.12 MBPlik pdf
16. 2019-02-11_Ogloszenie 1.33 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną instalacją gazową

ZMIANY:
2018-12-10 15:16:53: Dodano plik 2018-12-10_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
2018-12-10 15:16:26: Dodano plik 2018-12-10_Informacja_o_wykluczeniu_z_postepowania_i_odrzuceniu_oferty.pdf
Więcej >>>
2018-11-20 15:25:09: Dodano plik 2018-11-20_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 
“Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na lokale socjalne 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzną instalacją gazową”
 
Data składania ofert:
2018-11-20 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2018-11-05 15:44:00
PublikującyTomasz Rachwał 2018-11-05 15:52:00
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2018-12-10 15:16:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018-11-05_Ogloszenie 4.48 MBPlik pdf
2. 2018-11-05_SIWZ 11.48 MBPlik pdf
3. 2018-11-05_zal_nr_1_formularz_ofertowy. 33.55 KbPlik doc
4. 2018-11-05_zal_nr_2_do_SIWZ. 19.01 KbPlik doc
5. 2018-11-05_zal_nr_3_do_SIWZ. 20.46 KbPlik doc
6. 2018-11-05_zal_nr_4_do_SIWZ. 56.90 KbPlik doc
7. 2018-11-05_zal_nr_5_wzor_wykaz_osob. 25.98 KbPlik doc
8. 2018-11-05_zal_nr_6_do_SIWZ. 20.35 KbPlik doc
9. 2018-11-05_zal_nr_7_do_SIWZ_wzor_umowy 626.29 KbPlik pdf
10. 2018-11-05_zal_nr_8_do_SIWZ. 18.88 KbPlik doc
11. 2018-11-05_zal_nr_9_do_SIWZ_Projekt_budowlan 13.91 MBPlik txt
12. 2018-11-05_zal_nr_10_do_SIWZ_STWiORB 3.61 MBPlik zip
13. 2018-11-05_zal_nr_11_do_SIWZ_Przedmiar_robot 2.12 MBPlik zip
14. 2018-11-20_Informacja_z_otwarcia_ofert 876.83 KbPlik pdf
15. 2018-12-10_Informacja_o_wykluczeniu_z_postepowania_i_odrzuceniu_oferty.pdf 398.33 KbPlik pdf
16. 2018-12-10_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 700.89 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę cieplną na terenie gminy Lesko, Jaśliska i Rymanów

ZMIANY:
2019-02-11 15:16:59: Dodano plik 2019-02-11_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
2019-01-21 09:02:40: Dodano plik 2019-01-21_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_4.pdf
Więcej >>>
2019-01-18 14:58:23: Dodano plik 2019-01-18_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_zakresie_cz._1.pdf
2019-01-02 15:53:56: Dodano plik 2019-01-02_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
2018-11-29 22:45:27: Dodano plik 2018-11-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._II.pdf
2018-10-24 21:45:06: Dodano plik 2018-10-24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2018-10-22 13:02:13: Dodano plik 2018-10-22_Zal_Nr_4a_do_SIWZ_JEDZ.xml
2018-10-09 15:29:49: Dodano plik 2018-10-09_Ogloszenie_zmiana_SIWZ.pdf
2018-10-05 15:03:17: Dodano plik 2018-10-05_Ogloszenie.pdf
2018-10-05 15:03:17: Dodano plik 2018-10-05_Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_odpowiedziach_zmiana_SIWZ.pdf
2018-09-11 09:34:08: Dodano plik 2018-09-11_Zal_Nr_4_do_SIWZ_zakres_oswiadczenia_JEDZ.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na

“Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę cieplną na terenie gminy Lesko, Jaśliska i Rymanów”

w ramach Projektu pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące zamówienia pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę cieplną na terenie gminy Lesko, Jaśliska i Rymanów" zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert – 23.10.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 23.10.2018 r.  godz. 10:30
 
Data składania ofert:
2018-10-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-23 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2018-09-10 13:43:00
PublikującyTomasz Rachwał 2018-09-10 13:43:32
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-02-11 15:16:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018-09-10_Ogloszenie 7.68 MBPlik pdf
2. 2018-09-10_SIWZ 26.09 MBPlik pdf
3. 2018-09-10_Zal_Nr_1a_DT_KOLEKTORY_SLONECZNE 1.12 MBPlik pdf
4. 2018-09-10_Zal_Nr_1b_DT_FOTOWOLTAIKA 1.25 MBPlik pdf
5. 2018-09-10_Zal_Nr_1ca_DT_GRUNTOWE_POMPY_CIEPLA 1.15 MBPlik pdf
6. 2018-09-10_Zal_Nr_1cb_DT_POWIETRZNE_PC_DO_CWU 1.10 MBPlik pdf
7. 2018-09-10_Zal_Nr_1d_DT_KOTLY_NA_BIOMASE 1.52 MBPlik pdf
8. 2018-09-10_Zal_Nr_2a_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._1-kolektory 1.10 MBPlik pdf
9. 2018-09-10_Zal_Nr_2b_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._2-fotowoltaika 1.08 MBPlik pdf
10. 2018-09-10_Zal_Nr_2c_do_SIWZ-Projekt_umowy_cz._3-pompy ciepła 1.06 MBPlik pdf
11. 2018-09-10_Zal_Nr_2d_do_SIWZ_Projekt_umowy_cz._4-kotly 1.07 MBPlik pdf
12. 2018-09-10_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego. 201.99 KbPlik doc
13. 2018-09-10_Zal_Nr_5_do_SIWZ_Wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezy_nalezy_do_grupy_kapitalowej. 148.89 KbPlik doc
14. 2018-09-10_Zal_Nr_6_do_SIWZ_Wzor_wykazu_dostaw. 149.23 KbPlik doc
15. 2018-09-10_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_w_zakresie_okreslonym_w_pkt_8_7_2_lit_e_g_SIWZ 171.50 KbPlik doc
16. 2018-09-11_Zal_Nr_4_do_SIWZ_zakres_oswiadczenia_JEDZ.pdf 84.68 KbPlik pdf
17. 2018-10-05_Informacja_o_pytaniach_i_udzielonych_odpowiedziach_zmiana_SIWZ 15.76 MBPlik pdf
18. 2018-10-05_Ogloszenie 681.65 KbPlik pdf
19. 2018-10-09_Ogloszenie_zmiana_SIWZ 74.71 KbPlik pdf
20. 2018-10-22_Zal_Nr_4a_do_SIWZ_JEDZ.xml 128.26 KbPlik txt
21. 2018-10-24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2.52 MBPlik pdf
22. 2018-11-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._II 1.16 MBPlik pdf
23. 2019-01-02_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia 3.86 MBPlik pdf
24. 2019-01-18_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_zakresie_cz._1 602.98 KbPlik pdf
25. 2019-01-21_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_4 1.17 MBPlik pdf
26. 2019-02-11_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia 2.51 MBPlik pdf

Rejestr zmian