XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

ogłasza
przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23, w budynku wielomieszkaniowym,  położonego w Lesku przy ul. Smolki 7 wraz z udziałem w działce nr 1068/2 o pow. 1721 m² , stanowiącego  własność  komunalną Gminy Lesko.
 
Data składania ofert:
2017-09-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-09-08 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłŚrodoń Bożena 2017-08-10 07:05:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-08-10 07:05:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-08-10_ogloszenie.pdf 617.18 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi
Gmina Lesko ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 233 2 km 0+000 – 0+800 w miejscowości Lesko
Data składania ofert:
2017-08-25 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłCzawa Wiesław 2017-08-10 12:02:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-08-10 12:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017_08_10_Ogloszenie 9.76 MBPlik pdf
2. 2017_08_10_Specyfikacaj_SIWZ 15.35 MBPlik pdf
3. 2017_08_10_zal._nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy. 28.48 KbPlik doc
4. 2017_08_10_zal._nr_2_do_SIWZ_wzor_oswiadczenia_na_podstawie_art.25aust.1 42.50 KbPlik doc
5. 2017_08_10_zal._nr_3_do_SIWZ grupa kapitałowa. 17.48 KbPlik doc
6. 2017_08_10_zal._nr_4_do_SIWZ. 22.19 KbPlik doc
7. 2017_08_10_zal._nr_5_wzor_wykaz_osob. 22.62 KbPlik doc
8. 2017_08_10_zal._nr_6_wzor_umowy_do_SIWZ. 41.73 KbPlik doc
9. 2017_08_10_zal._nr_7_do_SIWZ_wzor_pelnomocnictwa 41.50 KbPlik doc
10. 2017_08_10_zal._nr_8_ SST Lesko 415.22 KbPlik pdf
11. 2017_08_10_zal._nr_9_Przedmiar robót 1003.26 KbPlik pdf
12. 2017_08_10_zal._nr_10_zobowazanie_podmiotu_trzeciego. 15.17 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko,

ogłasza XIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Lesko położonego w miejscowości:

HUZELE
SOSNA (W_STANDARD) – w ilości ok. 130 m3;

 
Data składania ofert:
2017-08-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-09 09:15:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKmiecińska Joanna 2017-08-03 10:51:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-08-03 10:51:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-08-03_formularz_ofertowy 36.50 KbPlik doc
2. 2017-08-03_ogloszenie_przetargu 440.80 KbPlik pdf
3. 2017-08-03_regulamin_przetargu 790.44 KbPlik pdf
4. 2017-08-03_wzor_ umowy 47.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o g ł a s z a

 
przetarg ustny, nieograniczony  na 3 –letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Lesku, przy ul. Berka Joselewicza 22, składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym 645/8, o pow. 19 m², stanowiącej własność  komunalną Gminy Lesko  z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy
Data składania ofert:
2017-06-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-08 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłŚrodoń Bożena 2017-04-27 10:53:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-04-27 10:53:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-04-27_przetarg.pdf 408.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ofertowym
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
Data składania ofert:
2017-04-11 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-04-11 11:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKmiecińska Joanna 2017-04-04 08:49:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-04-04 08:49:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-04-04_formularz_ofertowy 37.00 KbPlik doc
2. 2017-04-04_ogloszenie_przetarg 432.44 KbPlik pdf
3. 2017-04-04_regulamin 771.79 KbPlik pdf
4. 2017-04-04_wzor_umowy 47.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony  na 3 –letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Lesku, przy ul. Al. Jana Pawła II, składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym  1321/2, o pow. 75 m², stanowiącej własność  komunalną Gminy Lesko  z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową .
Data składania ofert:
2017-03-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-18 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłŚrodoń Bożena 2017-02-21 09:29:00
PublikującyJacek Bereżański 2017-02-21 09:28:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-02-21_przetarg.pdf 428.47 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o g ł a s z a
przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 39,98 m², piwnicy o pow. 8,84 m² w budynku wielorodzinnym poł. w Lesku przy ul. 1000-lecia 5 oraz udziału w działce nr 660/4 o pow. 298 m² stanowiącego własność  komunalną Gminy Lesko.
 
Data składania ofert:
2016-12-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-12-14 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłWolańska Barbara 2016-11-10 12:11:00
PublikującyJacek Bereżański 2016-11-10 12:11:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2016-11-10_ogloszenie.pdf 686.10 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony na 3-letnią dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w  Lesku: części działki nr 928 o pow. 18 m² poł. przy ul. Ossolińskich, części działki nr 525/2 o pow. 18 m² poł. przy ul. Słowackiego oraz , części działki nr 664/7 o pow. 17 m² poł. przy ul. Łaziennej stanowiących  własność  komunalną Gminy Lesko  z  przeznaczeniem  pod garaże tymczasowe 
Data składania ofert:
2016-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-08-24 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłSzulc Joanna 2016-07-21 14:32:00
PublikującyJacek Bereżański 2016-07-21 14:32:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2016-07-21_ogloszenie.pdf 318.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony na 3 - letnią dzierżawę nieruchomości położonej w  Lesku, przy ul. Słowackiego, składającej się z części działki o numerze ewidencyjnym 525/2, o pow. 18 m² oraz części działki 928, o pow. 18 m², poł. w Lesku, przy ul. Ossolińskich , stanowiące  własność  komunalną Gminy Lesko  z  przeznaczeniem  pod garaże  tymczasowe.

 

Data składania ofert:
2016-01-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-01-09 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłŚrodoń Bożena 2015-11-20 14:33:00
PublikującyJacek Bereżański 2015-11-20 14:33:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. przetarg-2015-11-20_dzierzawa.pdf 463.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu usługowego, położonego w Łukawicy , w budynku byłej „Agronomówki” oraz udziału w działce nr 85 o pow. 0,1600 ha, stanowiącego  własność  komunalną Gminy Lesko.

Data składania ofert:
2015-12-15 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-12-11 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłŚrodoń Bożena 2015-11-06 13:31:00
PublikującyJacek Bereżański 2015-11-06 13:31:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2015-11-06_ogloszenie.pdf 687.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian