w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 

Załączniki:

uchwala_XLI_271_17 Plik pdf 1.14 MB
uchwala_XLI_271_17_pgn Plik pdf 2.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:53
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:53
w sprawie zgłoszenia sołectwa Łukawica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020
 

Załączniki:

uchwala_XLI_272_17.pdf Plik pdf 128.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2017-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:54
w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Załączniki:

uchwala_XLI_273_17.pdf Plik pdf 378.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:55
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli
 

Załączniki:

uchwala_XLI_274_17.pdf Plik pdf 463.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-11 08:55