URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAPROSZENIE

OSS.0002.10.2015                                                                     Lesko, dnia 18 czerwca 2015 r.

                                                                                                    

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji dowozu uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 8. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 9. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działka nr 87/16 o pow. ok. 0,02 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 88/2 położona w miejscowości postołów.
 11. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 461 o pow. ok. 0,003 ha, położonej w miejscowości Glinne posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002379/8, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna, 38-722 Olszanica 311, działek o numerach ewidencyjnych 1394/4 i 1391/24 o pow. 0,3629 ha, poł. w Lesku przy ul. Przemysłowej 2 będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Lesko wykorzystywanych na cele usługowo – handlowe.
 13. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 14. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-06-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-18 13:29
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 27 kwietnia 2018r. 04:30:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.