XML
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 22 września 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyboru  ławników do Sądu Rejonowego w Lesku, Sądu Rejonowego w Sanoku oraz do Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2016 - 2019.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 4. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Lesko nr 274/1 o pow. 0,0645 ha położoną w Lesku posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8 za działkę nr 271/1 o pow. 0,0645 ha położonej w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00026204/5.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-09-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-22 09:46