URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII, XIII, XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/15 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów
 6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 7. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, ul. Rynek 2, 38-600 Lesko działek o numerach ewidencyjnych 880/2 o pow. 0,0737 i 1364, o pow. 0,1206 ha, poł. w Lesku, przy ul. Rynek 2 i przy ul. Piłsudskiego, będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych  na cele  handlowe. 
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego, działki nr 1607, o pow. 0,2927 ha, poł. w Lesku, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia nieruchomości.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-10-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-23 15:17
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 26 kwietnia 2018r. 04:07:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.