XML
Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 04.11.2014r. – 15.11.2015 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Lesko

Barbara Jankiewicz

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2015-11-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-04 08:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-06 11:01