URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców
      prawnych i adwokatów:
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00
      - wtorek                w godz. 10.00 – 14.00
      - środa                  w godz. 11.00 – 15.00
      - czwartek             w godz. 11.00 – 15.00
      - piątek                 w godz. 13.00 – 17.00
 
2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych
      i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie -
      tel. 13 463 16 80
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00                
      - wtorek                w godz. 9.00 – 13.00
      - środa                  w godz. 9.00 – 13.00
      - czwartek             w godz. 9.00 – 13.00
      - piątek                 w godz. 9.00 – 13.00
 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
 
 
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą   uprawnioną”:
 
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - osoba winna przedłożyć  oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
Osoba uprawniona, o której mowa powyżej przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 1. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) -  osoba winna przedłożyć   ważną  Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudni 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 2. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)-  osoba winna przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 3. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)-  osoba winna przedłożyć  ważną legitymację  weterana albo legitymację  weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 4. która nie ukończyła 26 lat – osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 5. która ukończyła 65 lat- osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 6. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – osoba  winna przedłożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Osobie uprawnionej, o której mowapowyżej - wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskaniaz uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe inie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych powyżej.
EDUKACJA PRAWNA
 
    Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zdania      z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 
 1. możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 3. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 4. mediacji oraz sposobach pozasądowych rozwiązywania sporów;
 5. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.
 
Lesko, dnia 31.12.2015 r.
Czesław Gawłowski
Sekretarz Powiatu Leskiego

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2016-01-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-04 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-05 10:17
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 24 maja 2018r. 16:33:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.