XML
Informacja dla mieszkańców o naborze wniosków o utylizacje azbestu
OGŁOSZENIE
o naborze zgłoszeń o utylizację wyrobów zawierających azbest - eternitu
 
W związku z ubieganiem się Gminy Lesko o dotację z WFGWiOŚ na utylizację wyrobów zawierających azbest informujemy, że w dniach od 16 do 29 lutego 2016r. właściciele nieruchomości, na których znajduje się zmagazynowany (zdjęty z budynku) eternit -  mogą   składać wnioski o jego utylizację w Urzędzie Miasta i Gminy, w Lesku, ul. Parkowa 1, pok. 210 w godzinach  7.30 - 15.30.
 
W celu sprawnego przeprowadzenia rejestracji prosimy o podawanie przez mieszkańców następujących danych:
•    nr ewidencyjny działki, na której znajduje się eternit,
•    ilość eternitu w m2.

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-02-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-16 13:31