XML
Zaproszenie
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/14 o pow. 0,2312 i 716/20 o pow. 0,9233 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/16 o pow. 2,1758 ha, 716/17 o pow. 0,3580 ha, 718 o pow. 0,0609 ha, 719 o pow. 1,1840 ha i 720 o pow. 0,9601 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/11 o pow. 0,1675 ha, 716/13 o pow. 0,0388 ha, 716/19 o pow. 1,7126 ha i 716/21 o pow. 0,4964 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego  działki nr 716/4 o pow. 0,6240 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 716/18 o pow. 0,3741 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-10 14:14