XML
Zaproszenie
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/114/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 437/2 o pow. 0,09 ha położonej w miejscowości Glinne.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:28