XML
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni wierconej o głębokości do 69 m i wydajności ok. 3,0 m3/h, na potrzeby p.poż. na części działki nr ew. 127 położonej w m. Średnia Wieś.
Jednocześnie zawiadamiamy, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2016-12-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 290.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:50