XML
Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 02 lutego 2018 r.
 
 
  ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 13:30 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
  1. Wolne wnioski.
  2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-05 08:25