XML
Zaproszenie na sesję
Lesko dnia 14 listopada 2014 r.
 

 ZAPROSZENIE
 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie I sesji Rady Miejskiej w Lesku, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 w sali nr 7 (parter) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Terytorialną Komisję Wyborczą.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
  5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:11