XML
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 24 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Lesko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko p. 201 do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 7, w liczbie 1, 
- Nr 10, w liczbie 1, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 1,
 
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko p. 109.

§ 3
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko p.109 odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 11
- Nr 12
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 11

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Krośnie II
 
Marek Michał Syrek
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2018-09-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-24 15:38