URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność  komunalną Gminy Lesko.
 
Lp. Nr ewid. działki Pow.
w
 ha”
 
Numer
księgi
wieczystej
Położenie nieruchomości Opis nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży Rodzaj zbycia Cena wywoławcza
„zł”
Wadium
w
„zł”
 
Godzina
przetargu
 
1.  
349
 
0,0252
 
KS1E/00027597/3
 
Bezmiechowa Dolna
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca użytki zielone.  Według SUKZP – oznaczona jest symbolem  „M5” – obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej
z usługami.
Przetarg ustny
nieograniczony
 
3 500,000
zwolniona
z opodatkowania podatkiem VAT
700,00
 
11.00
2.  
56/3
 56/4
 
0,1047
 
KS1E/00015000/5
 
Łukawica
 
Nieruchomość zabudowana innymi budynkami niemieszkalnymi. Według SUKZP – oznaczona jest symbolem  „M5” – obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
z usługami.
Przetarg ustny nieograniczony 25 000,00
Doliczony zostanie podatek VAT
5 000,00 14.00
 
 
Data wpłaty wadium:
2019-10-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-09-13 11:00:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-09-13 18:46:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-09-13_Ogloszenie_Przetarg_Nieograniczony 373.38 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

o g ł a s z a

drugi  przetarg  ustny  nieograniczony, na sprzedaż  lokalu  mieszkalnego, stanowiącego własność  komunalną Gminy Lesko.
 
Lp. Nr ewid. działki Pow.
lokalu
w m²
 
Numer
księgi
wieczystej
Położenie nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży
Rodzaj zbycia Cena wywoławcza
„zł”
Wadium
w
„zł”
 
Godzina
przetargu
 
1. 1068/2 48,50 m2 KS1E/00010785/6 Lesko
ul. Smolki 7
Lokal mieszkalny nr 90 do którego przynależy pom. o pow. 3,20 m2 położony w budynku wielomieszkaniowym do którego przynależy pom. o pow. 3,20 m2 Przetarg ustny
nieograniczony
 
130 750,00
 
25 000,00
 
10.00
 
 

Data wpłaty wadium:
2019-10-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-09-13 11:00:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-09-13 18:24:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019_09_13_Ogloszenie_o_Przetargu_Smolki_90 355.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność  komunalną Gminy Lesko.
 
Lp. Nr ewid. działki Pow.
w
 ha”
 
Numer
księgi
wieczystej
Położenie nieruchomości Opis nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży Rodzaj zbycia Cena wywoławcza
„zł”
Wadium
w
„zł”
 
Godzina
przetargu
 
1.  
349
 
0,0252
 
KS1E/00027597/3
 
Bezmiechowa Dolna
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca użytki zielone.  Według SUKZP – oznaczona jest symbolem  „M5” – obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej
z usługami.
Przetarg ustny
nieograniczony
 
3 500,000
zwolniona
z opodatkowania podatkiem VAT
700,00
 
11.00
2.  
56/3
 56/4
 
0,1047
 
KS1E/00015000/5
 
Łukawica
 
Nieruchomość zabudowana innymi budynkami niemieszkalnymi. Według SUKZP – oznaczona jest symbolem  „M5” – obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
z usługami.
Przetarg ustny nieograniczony 25 000,00
Doliczony zostanie podatek VAT
5 000,00 14.00
 
 
Data wpłaty wadium:
2019-10-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-09-13 10:38:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-09-13 18:39:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-09-13_Ogloszenie_Przetarg_Nieograniczony 373.38 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy położonego przy
Pl. Konstytucji 3 – Maja 6 w Lesku, na działce nr 632/5 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Data wpłaty wadium:
2019-03-28 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFaluszczak Krzysztof 2019-03-14 14:09:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-03-14 14:09:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-03-14_Klauzula_informacyjna_dla_oferentow. 23.18 KbPlik doc
2. 2019-03-14_ogloszenie 804.28 KbPlik pdf
3. 2019-03-14_projekt_umowy 39.50 KbPlik doc
4. 2019-03-14_Regulamin 43.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 346, położonej w  z-ci Bezmiechowa Dolna, stanowiącej własność komunalną Gminy Lesko.
 
Lp. Numer ewid. nieruch. Pow. (ha) Numer księgi
wieczystej
Położenie nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży
Rodzaj zbycia Cena wywoła-
wcza
„zł”
Wadium „zł” Godzina
przetargu
1 346 0,0354 KS1E/00026290/4 Bezmiechowa Dolna Działka niezabudowana oznaczona
jako droga. Według SUKZP – oznaczona jest symbolem  „M5” – obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej z usługami.
Przetarg
ograniczony
8000,00  
 
1600,00
9.00
 
Czas trwania zamówienia: 2019-10-23

Rodzaj procedury:

Termin składania wniosków:
2019-10-17 15:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMikołajczak Edyta 2019-09-13 10:12:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-09-16 14:12:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-09-13_Ogloszenie_o_Przetargu 91.89 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-17 13:31:13: Dodano plik 2019-09-17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
2019-09-17 13:31:13: Dodano plik 2019-09-17_Odpowiedz_na_pytanie_i_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
Więcej >>>
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_ZS3.pdf
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_ZS2.pdf
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_ZS1.pdf
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_Program_prac_konserwatorskich.pdf
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
2019-09-12 15:46:13: Dodano plik 2019-09-12_Odpowiedzi_na_pytania_i_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-09-12 15:46:12: Dodano plik 2019-09-12_dokumentacja_fotograficzna_lesko.pdf
2019-09-10 15:25:00: Dodano plik 2019-09-10_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
2019-09-10 15:25:00: Dodano plik 2019-09-10_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
„Przebudowę części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci”


UWAGA ZMIANA!!!
Dodano odpowiedzi na pytania

 
Data składania ofert:
2019-09-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-08-27 14:56:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-08-27 14:57:04
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-09-17 13:31:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-08-27_Ogloszenie 11.25 MBPlik pdf
2. 2019-08-27_Zal_Nr_1_do_SIW 7.18 MBPlik txt
3. 2019-08-27_Zal_Nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy 2.22 MBPlik pdf
4. 2019-08-27_Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego. 161.10 KbPlik doc
5. 2019-08-27_Zal_Nr_4_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia. 146.29 KbPlik doc
6. 2019-08-27_Zal_Nr_5_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu. 145.81 KbPlik doc
7. 2019-08-27_Zal_Nr_6_do_SIWZ_Wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezy_lub_nalezy_do_grupy_kapitalowej. 146.86 KbPlik doc
8. 2019-08-27_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wzor_wykazu_robot_budowlanych. 147.85 KbPlik doc
9. 2019-08-27_Zal_Nr_8_do_SIWZ_Wzor_wykazu_osob. 158.59 KbPlik doc
10. 2019-28-27_SIWZ 18.60 MBPlik pdf
11. 2019-09-10_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia 366.99 KbPlik pdf
12. 2019-09-10_Zmiana_terminu_skladania_ofert 687.53 KbPlik pdf
13. 2019-09-12_dokumentacja_fotograficzna_lesko 2.30 MBPlik pdf
14. 2019-09-12_Odpowiedzi_na_pytania_i_zmiana_terminu_skladania_ofert 909.67 KbPlik pdf
15. 2019-09-12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia 282.01 KbPlik pdf
16. 2019-09-12_Program_prac_konserwatorskich 195.14 KbPlik pdf
17. 2019-09-12_ZS1 125.37 KbPlik pdf
18. 2019-09-12_ZS2 112.48 KbPlik pdf
19. 2019-09-12_ZS3 103.92 KbPlik pdf
20. 2019-09-17_Odpowiedz_na_pytanie_i_zmiana_terminu_skladania_ofert 552.38 KbPlik pdf
21. 2019-09-17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia 66.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-08-05 14:24:35: Dodano plik 2019-08-05_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
2019-07-31 15:11:26: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Więcej >>>
2019-07-31 08:30:43: Dodano plik zarzadzenie_113_VII_2019.pdf
2019-07-19 15:57:24: Dodano plik 2019-07-19_zal_nr_1_formularz_ofertowy - ZMIANA.docx
2019-07-19 15:55:54: Dodano plik 2019-07-19_Zmiana_SIWZ.pdf
2019-07-19 15:55:54: Dodano plik 2019-07-19_Zmiana_Ogloszenia.pdf
2019-07-19 15:55:54: Dodano plik 2019-07-19_zal_nr_10_do_SIWZ_STWiOR_Roboty_drogowe.pdf
2019-07-19 15:55:54: Dodano plik 2019-07-19_zal_nr_9.18_do_SIWZ.pdf
2019-07-19 15:55:54: Dodano plik 2019-07-19_zal_nr_7_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Lesko”


UWAGA ZMIANA!!!

 
Data składania ofert:
2019-07-31 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-07-12 14:17:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-07-12 14:18:01
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-08-05 14:24:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-07-12_Ogloszenie 9.81 MBPlik pdf
2. 2019-07-12_SIWZ 20.78 MBPlik pdf
3. 2019-07-12_zal_nr_1_formularz_ofertowy. 37.92 KbPlik doc
4. 2019-07-12_zal_nr_2_do_SIWZ. 18.98 KbPlik doc
5. 2019-07-12_zal_nr_3_do_SIWZ. 20.36 KbPlik doc
6. 2019-07-12_zal_nr_4_do_SIWZ. 56.86 KbPlik doc
7. 2019-07-12_zal_nr_5_wzor_wykaz_osob. 25.91 KbPlik doc
8. 2019-07-12_zal_nr_6_do_SIWZ. 20.29 KbPlik doc
9. 2019-07-12_zal_nr_7_do_SIWZ_wzor_umowy 819.86 KbPlik pdf
10. 2019-07-12_zal_nr_8_do_SIWZ. 18.75 KbPlik doc
11. 2019-07-12_zal_nr_9_1-9_17_do_SIW 1.91 MBPlik txt
12. 2019-07-12_zal_nr_10_do_SIWZ_STWiOR_Roboty_drogowe 1.22 MBPlik pdf
13. 2019-07-19_zal_nr_7_do_SIWZ_wzor_umowy 820.25 KbPlik pdf
14. 2019-07-19_zal_nr_9.18_do_SIWZ 184.62 KbPlik pdf
15. 2019-07-19_zal_nr_10_do_SIWZ_STWiOR_Roboty_drogowe 1.22 MBPlik pdf
16. 2019-07-19_Zmiana_Ogloszenia 1.27 MBPlik pdf
17. 2019-07-19_Zmiana_SIWZ 989.91 KbPlik pdf
18. 2019-07-19_zal_nr_1_formularz_ofertowy - ZMIANA. 38.07 KbPlik doc
19. Zarządzenie Nr 113/VII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 lipca 2019 r. 1.58 MBPlik pdf
20. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 488.02 KbPlik pdf
21. 2019-08-05_Informacja_o_wyborze_oferty 689.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko,
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
tel. (13) 469-80-02, fax. (13) 469-64-58
http://www.bip.lesko.pl
 
ogłasza VIII przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego


Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Lesko położonego w miejscowościach:
 
  • DZIURDZIÓW (Możliwa obecność ciał obcych)
    • JODŁA (W_STANDARD) - w ilości 123,78 m3;
  •  MANASTERZEC
    • JODŁA (W_STANDARD) - w ilości 46,31 m3;
Data składania ofert:
2019-07-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-15 09:15:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKucharska Barbara 2019-07-08 15:19:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-07-08 15:20:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-07-15_formularz_ofertowy 195.02 KbPlik pdf
2. 2019-07-15_klauzula_informacyjna 322.65 KbPlik pdf
3. 2019-07-15_ogloszenie_przetarg 481.65 KbPlik pdf
4. 2019-07-15_regulamin_przetargu_sprzedaz_calosc 573.60 KbPlik pdf
5. 2019-07-15_wzor_umowy_kupna_sprzedazy_drewna 825.03 KbPlik pdf

Rejestr zmian
 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko,
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
tel. (0-13) 469-80-02
fax. (0-13) 469-64-58
http://www.bip.lesko.pl
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
  1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Lesko położonego w miejscowości:
 
  • ŚREDNIA WIEŚ
    • BUK (W_STANDARD) - w ilości 79,52 m3;

Data składania ofert:
2019-04-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-24 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKucharska Barbara 2019-04-17 15:03:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-04-17 15:02:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-04-17_formularz_ofertowy 156.01 KbPlik pdf
2. 2019-04-17_klauzula_informacyjna 74.02 KbPlik pdf
3. 2019-04-17_ogloszenie_przetarg 280.48 KbPlik pdf
4. 2019-04-17_regulamin_przetargu_na_drewno 462.85 KbPlik pdf
5. 2019-04-17_wzor_umowy 705.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-02-11 15:17:24: Dodano plik 2019-02-11_Ogloszenie.pdf
2019-01-29 13:33:54: Dodano plik 2019-01-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Więcej >>>
2019-01-16 15:06:20: Dodano plik 2019-01-16_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2019-01-11 15:06:32: Dodano plik 2019-01-11_Zmiana_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf
2019-01-11 15:06:32: Dodano plik 2019-01-11_Ogloszenie_o_zmianie_oglosznia.pdf
2019-01-09 12:42:11: Dodano plik 2019-01-09_SIWZ_zmiana.pdf
2019-01-09 12:42:11: Dodano plik 2019-01-09_Ogloszenie_zmiana.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko ogłasza przetarg nieograniczony na
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie
gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”


UWAGA! Zmiany!

 
Data składania ofert:
2019-01-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-01-16 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłFilar Katarzyna 2019-01-02 14:49:00
PublikującyTomasz Rachwał 2019-01-02 15:48:47
Modyfikował(a) Tomasz Rachwał 2019-02-11 15:17:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2019-01-02_Ogloszenie 10.23 MBPlik pdf
2. 2019-01-02_SIWZ 19.80 MBPlik pdf
3. 2019-01-02_wzor_umowy 839.34 KbPlik pdf
4. 2019-01-02_Zal_nr_1_do_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia. 124.49 KbPlik doc
5. 2019-01-02_Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_ofertowy. 133.34 KbPlik doc
6. 2019-01-02_Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia. 117.25 KbPlik doc
7. 2019-01-02_Zal_nr_5_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow. 116.02 KbPlik doc
8. 2019-01-02_Zal_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupy_kapitalowe. 117.04 KbPlik doc
9. 2019-01-02_Zal_nr_7_do_SIWZ_Wykaz_osob. 117.50 KbPlik doc
10. 2019-01-09_Ogloszenie_zmiana 1.62 MBPlik pdf
11. 2019-01-09_SIWZ_zmiana 1.82 MBPlik pdf
12. 2019-01-11_Ogloszenie_o_zmianie_oglosznia 1.43 MBPlik pdf
13. 2019-01-11_Zmiana_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia 1.87 MBPlik pdf
14. 2019-01-16_Informacja_z_otwarcia_ofert 621.27 KbPlik pdf
15. 2019-01-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 1.12 MBPlik pdf
16. 2019-02-11_Ogloszenie 1.33 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 19 września 2019r. 08:35:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.