URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Lesku

 

 

ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko,
tel. /0-13/ 469 80 01 wew.80, fax. /0-13/ 469 64 58

 

 

e-mail: gmina@lesko.pl, www.lesko.pl

 

 

Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

 

SW/01 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci;
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze;
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Miejsce
i sposób załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 pn-pt w godz. 7.30 – 15.30
Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku prosimy o zabranie ze sobą oryginałów następujących dokumentów:
 
1. dowód osobisty,
2. akty urodzenia dzieci,
3. wyroki orzekające rozwód lub separację,
4. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi.
 
Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w przypadku gdy drugi rodzic dziecka lub małżonek podejmuje zatrudnienie poza granicami kraju lub wykonuje działalność gospodarczą poza granicami kraju koniecznym jest wypełnienie i dołączenie do wniosku o świadczenie wychowawcze formularza dotyczącego pobytu za granicą (druk dostępny w urzędzie).
 
Powyższa sytuacja nie dotyczy osób zatrudnionych przez polskiego pracodawcę oddelegowanych do pracy poza granicami kraju, jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane w Polsce.
 
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na kryterium dochodowe i nie są wymagane żadne dokumenty do ustalenia kryterium dochodowego rodziny.
 
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci przed 16 - tym rokiem życia) lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dzieci po 16 - tym roku życia)
 
Podstawą do przyznania świadczenia wychowawczego z kryterium dochodowego są dochody członków rodziny za rok 2014 (rok bazowy) zarówno te niepodlegające opodatkowaniu jak i podlegające opodatkowaniu z uwzględnieniem wszelkich zmian w uzyskiwaniu dochodu (utraty i uzyskania dochodu) mających miejsce w roku bazowym lub następujące po nim. Definicja uzyskania i utraty dochodu zawarta jest we wniosku, z którą prosimy się szczegółowo zapoznać. Jednocześnie informujemy, że z wnioskiem można osobiście dostarczyć zaświadczenia z poniższych instytucji:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2014
- zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek zdrowotnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 2014 r.

Opłaty brak
Termin załatwienia sprawy 30 dni. Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W okresie pierwszych trzech miesięcy od startu programu tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, gmina będzie miała 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Lesko.
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Danuta Bigos - Podinspektor
Inne informacje Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Opracował/a:     Danuta Bigos
Sprawdził/a:       Magdalena Mazurkiewicz
Zatwierdził/a:     Magdalena Mazurkiewicz

 

W celu sprawnej realizacji ustawy prosimy wnioskodawców o podawanie numerów telefonów, dokładne zapoznanie się z wnioskami i kompletne ich wypełnianie.


Do pobrania:

  • załącznik nr 1 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
.pdf
  • załącznik nr 2 - oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
.pdf
  • załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty
.pdf
  • załącznik nr 4 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
.pdf
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z załącznikami w wersji edytowalnej
.docx
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
.pdf
  • oświadczenie członka rodziny o miesięcznej wysokości dochodu uzyskanego za granicą RP
.pdf
  • oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym wychowawczego
.pdf


Przykłady:
  • wzór wypełnionego wniosku na pierwsze dziecko
.pdf
  • wzór wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dziecko
.pdf

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-19 08:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-20 13:22
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 27 czerwca 2017r. 02:19:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.