URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
I piętro budynku Urzędu oraz RATUSZ

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych wykonuje zadania w zakresie:

 • obsługi Rady Miejskiej i jej komisji
 • obsługi sekretariatu
 • spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
 • ewidencji działalności gospodarczej
 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dodatków mieszkaniowych
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń rodzinnych
 • lokali mieszkalnych
 • lokali użytkowych

 


 

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji
I piętro budynku Urzędu oraz RATUSZ

Referat Spraw Obywatelskich i Administracji wykonuje zadania w zakresie:

 • koordynacji prac związanych z wyborami i referendami
 • zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu
 • zapewnienia prawidłowej obsługi obywateli przez urząd
 • ewidencji ludności
 • spraw wojskowych i dowodów osobistych
 • zarządzania kryzysowego
 • spraw obronnych i obrony cywilnej
 • nadzoru nad jednostkami OSP
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania

 


 

Referat Finansowy
II piętro budynku Urzędu

Referat Finansowy wykonuje zadania w zakresie:

 • księgowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej i statystycznej gminy,
 • obsługa finansowo- księgowa projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu składek ZUS, FP, PFRON,
 • windykacji należności budżetowych,
 • prowadzenia wymiaru podatkowego, kontroli podatkowych,
 • prowadzeni postępowania  administracyjnego w sprawie udzielania ulg podatkowych (m.in. umorzenia, odroczenia,  rozłożenia na raty),
 • prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
 • ewidencji środków trwałych gminy,
 • rozliczenia inwentaryzacji urzędu,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń odpadów komunalnych

 


 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
II piętro budynku Urzędu

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wykonuje zadania w zakresie:

 • sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu oraz stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • działań związanych z rozwojem gospodarki przestrzennej Gminy
 • sporządzania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji ustalającej zasady podziału nieruchomości
 • wykonywania zadań z zakresu obowiązków architekta miejskiego
 • ochrony dóbr kultury i prowadzenia ich rejestru
 • działań związanych z racjonalną gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Gminy
 • inwentaryzacji mienia komunalnego
 • wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym i rozgraniczeniu gruntów
 • nadawania numerów porządkowych nieruchomości i przygotowywania spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz zmiany granic administracyjnych
 • prowadzenia ewidencji należności związanych z gospodarką nieruchomościami komunalnymi
 • ściągania dochodów oraz windykacji należności, targowisk miejskich i parkingów
 • ochrony środowiska wynikające z ustaw i innych przepisów prawa
 • ochrony i zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt
 • gospodarki leśnej i łowieckiej, ochrony zwierząt domowych
 • nadzoru nad gospodarką leśną w lasach mienia wiejskiego

 


 

Referat Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
II piętro budynku Urzędu

Referat Pozyskiwania Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania w zakresie:

 • opracowania projektów planów przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów
 • pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych
 • przygotowania i prowadzenia inwestycji gminnych oraz remontów
 • rozliczaniem środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych
 • utrzymania infrastruktury komunalnej
 • bieżącego utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych

 


 

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz

 • sporządzania aktów urodzeń i zgonów
 • sporządzania aktów małżeństwa i organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz uroczystości jubileuszowych
 • wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2008-07-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2008-07-08 12:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-28 09:56
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 15:12:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.